แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท.

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560

 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท. 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สสวท.