ผู้บริหารและพนักงาน สสวท. แสดงเจตจำนงสุจริต

ผู้อำนวยการ สสวท. นำผู้บริหารและพนักงาน สสวท. แสดงเจตจำนงสุจริต ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 6/2561  วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท.

ดูภาพทั้งหมด : คลิก