การเผยแพร่ข้อมูล

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน/ผล การบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผน/ผล การบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปี พ.ศ. 2566 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปี พ.ศ. 2565 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปี พ.ศ. 2564 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปี พ.ศ. 2563 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปี Read More.

รายงานติดตามการดำเนินงาน

รายงานติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 รายงานติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ Read More.

ประกาศ สสวท. มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลทรัพย์สินของ สสวท. พ.ศ. 2562

ประกาศ สสวท. มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลทรัพย์สินของ สสวท. พ.ศ. 2562 ประกาศ สสวท. มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลทรัพย์สินของ สสวท. พ.ศ. 2562

1 3 4 5 6 7 8