new2

ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้อำนวยการ สสวท.

สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกัน


ประชาสัมพันธ์


ฟหกดฟหกดฟหกด

มาตรการสำคัญที่ สสวท. เร่งรัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้โปร่งใส